اقتصادنیوز

پشت پرده تخفیف های 70 درصدی پوشاک خارجی در بازار ایران

بخش زیادی از پوشاک قاچاق در حقیقت کالاهای از رده خارج شده نشان های تجاری مشهوری است که برای فریب مصرف کننده با تخفیف های 50 و 70 درصدی در فروشگاه های سراسر کشور فروخته می شود و به جان تولید داخل آتش می افکند.

ادامه ...