جماران

چرا ترامپ بازنده بزرگ بحران خلیج فارس است؟

بعید نمی دانیم که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده به طور مستقیم در بحران دخالت کند و راه حل های خود را بر همه طرف ها تحمیل کند یا جانبداری خود را از یک طرف علیه طرف دیگر نشان دهد.

ادامه ...