شفقنا

چرا توسعه یافته نشدیم؟ یادداشتی از فرشاد مومنی

شفقنا- فرشاد مومنی؛ کارشناس اقتصادی در نوشتاری با عنوان چرا توسعه نیافته‌ایم در روزنامه اعتماد نوشت، از جنبه روش‌‌شناختی ما با تقدم مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان روبه‌رو هستیم و پایداری مربوط به شاخص‌های اقتصادی بیش از هر چیز تابعی از طرز اهتمام ما به مسائل سطح توسعه...

ادامه ...