رکنا

نرم‌افزار صیغه یاب ، ماهوارۀ جیبی و دوربین‌های بدن‌نما حساب بانکی شما را خالی می کنند!

رکنا: فردی که با فریب کاربران شبکۀ اجتماعی تلگرام در سطح کشور به بهانۀ نصب نرم‌افزار صیغه‌یاب و ماهوارۀ جیبی حساب آنان را خالی می‌کرد به دام پلیس افتاد.

ادامه ...