نوآوران

فوری / نهنگ آبی نابود شد /دستگیری سازندگان این بازی + عکس

چالش نهنگ آبی با بازداشت سازندگانش به پایان رسید.

ادامه ...