سیمرغ

عکس های اختتامیه جشنواره ونیز 2017

هفتادوچهارمین دوره جشنواره فیلم ونیز با معرفی برندگان جوایز بخش اصلی به پایان راه رسید.

ادامه ...