رکنا

حادثه برای پاپ / تصادف عجیب پاپ با ستون عمودی خودرویش+عکس

رکنا: رهبر کاتولیک‌های جهان هنگام سوار شدن بر خودروی مخصوصش دچار حادثه شد.

ادامه ...