خبر آنلاین

چین تبدیل به بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی می‌شود؟/بررسی تاریخ ممنوعیت خودروهای بنزینی

دولت چین در حال بررسی زمان دقیق ممنوعیت تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی است. اما این مسئله می‌تواند تحولی در تولید خودروهای الکتریکی و جایگزینی خودروهای بنزینی و دیزلی شود.

ادامه ...