خبر آنلاین

«شیخ جکسون» و «مردان گناهکار» به اسکار می‌روند

فیلم‌های «مردان گناهکار» و «شیخ جکسون» به ترتیب به نمایندگی از کلمبیا و مصر در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اسکار شرکت می‌کند.

ادامه ...