خبر آنلاین

ترسیدن در روز باعث می‌شود تا موشها هم کابوس ببینند!

محققان طی یک پژوهش جدید نشان داده‌اند که دیدن کابوس و یا رویا برای شکل‌گیری حافظه بلندمدت مفید است.

ادامه ...