خبر آنلاین

استادیومی درون چشم توفند ایرما

این دو عکس که در نور خورشید و ماه از درون چشم توفند ایرما گرفته شده‌اند، «اثر استادیوم» را نشان می‌دهند.

ادامه ...