55 آنلاین

دستورکار دوازدهم خودروسازان

محمد شریعتمداری گفت: باید با مشارکت خودروسازهای بزرگ و معروف جهان، ساخت داخل را تقویت کنیم تا به یکی از خودروسازهای بزرگ منطقه تبدیل و با سرعت بیشتری در صنعت خودرو عمیق شویم.

ادامه ...