خبر آنلاین

دست رد سوری‌ها برای میزبانی به سینه امارات/تهران نه، ابوظبی نه؛ شاید مالزی

تیم‌ملی‌سوریه هنوز کشور ثالث برای میزبانی از استرالیا را انتخاب نکرده است.

ادامه ...