خبر آنلاین

بیش از ۴۱۰۰ فیلم متقاضی حضور در جشنواره سینما حقیقت

بیش از ۴۱۰۰ فیلم مستند از ۱۰۰ کشور جهان متقاضی شرکت در جشنواره سینما حقیقت شدند.

ادامه ...