نیک صالحی

شباهت جالب سرمربی بارسلونا با خواننده ایرانی

شباهت سرمربی بارسلونا با آسرایی شباهت سرمربی بارسلونا با آسرایی , برخی از کاربران فضای مجازی اعتقاد دارند ارنستو والورده سرمربی این فصل بارسلونا شباهت زیادی با فریدون آسرایی خواننده مشهور ایرانی دارد. به نظر این کاربران چهره این دو شباهت های زیادی با یکدیگر دارد. فریدون آسرایی...

ادامه ...