خبر آنلاین

کاسینی می‌خواهد بمیرد/خیز برای شیرجه نهایی به سوی زحل

فضاپیمای بین المللی کاسینی از مسیر حرکت خود در مدار زحل یا کیوان منحرف شده تا شیرجه نهایی به سوی این سیاره که باعث نابودی اش خواهد شد را شروع کند.

ادامه ...