خبرگزاری میزان

قیمت خودرو جک کارکرده در بازار+ جدول

برای خرید خودرو جک s۵ اتومات مدل ۹۶ با کارکرد ۱۰ هزار کیلومتر به سرمایه ۹۳ میلیون تومانی نیاز است.

ادامه ...