خبر آنلاین

علی کریمی: قرار نیست حتما مربی خوبی باشم!

علی کریمی گفت: هر کسی که بازیکن خوبی بوده، قرار نیست مربی خوبی هم باشد.

ادامه ...