خبر آنلاین

جزئیات ساماندهی سه تعاونی غیرمجاز / سپرده گذاران صبور باشند

فرایند مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار در حال تصفیه "افضل توس" توسط بانک آینده با همکاری بانک مرکزی و پس از اخذ نظر مرجع قضایی در حال انجام است. ب

ادامه ...