خبر آنلاین

ستایش نشریه نیچر از مریم‌میرزاخانی/او خردگرایی ایرانیان را نشان می‌داد

مریم میرزاخانی یکی از برجسته ترین ریاضی دانان نسل خود محسوب می شد. او مطالعاتی تاریخی در شاخه ای از ریاضیات موسوم به «سطوح ریمانی» داشت.

ادامه ...