رکنا

لحظه هولناک خودکشی یک دختر + فیلم

رکنا: دختر جوان چینی که قصد خودکشی داشت توسط مردی غریبه که برای صحبت کردن با او نزدیک شده بود نجاد داده شد

ادامه ...