شفقنا ورزشی

سودمندترین انتقال قرن ؟

شفقنا ورزشی : وولکر استروث:انتقال کروس به رئال، سودمندترین انتقال قرن است. مدیر برنامه های تونی کروس در مصاحبه با اسپورت بیلد به ستایش از ستاره آلمانی رئال پرداخت.   به گزارش سرویس ترجمه شفقنا ورزشی ، تابستان 2014 بود که رئال مادرید توانست تونی کروس را از بایرن با رقم 25 میلیون...

ادامه ...