رکنا

شلیک وحشیانه پلیس به گوزن + فیلم و عکس

رکنا: گوزنی که جلوی ماشین پلیس آمریکا ایستاده بود با شلیک گلوله پلیس از پا در آمد.

ادامه ...