خبر آنلاین

نشانی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شفیعی‌کدکنی اهدا کرد

نشان «مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام» توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی اهدا شد.

ادامه ...