وبگردی

فضای جامعه باید امن باشد،نه امنیتی

مشروعیت همه ما بر مبنای رأی مردم است آمار سه ماهه اول امسال نشان داد در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و باید تلاش کنیم تا رشد اقتصادی موجود به رونق‌ملموس اقتصادی در کشور تبدیل شود دولت از هیچ کمکی برای ایجاد اشتغال پایدار دریغ نخواهد کرد در بخش‌های مختلف مدیریتی و اشتغال از ظرفیت...

ادامه ...