وبگردی

8 شاخص انتخاب استانداران

احمد خرم فعال سیاسی دولت هم‌اکنون در فصل انتخاب استانداران است و دیروز 7 استانداران جدید منصوب شدند. هر چند شاید ابعاد خبری معرفی استانداران به اندازه معرفی کابینه نباشد اما در عمل در…

ادامه ...