وبگردی

این برهه‌های حساس همیشگی

ایرانی‌ها سال‌هاست با عبارت «در این برهه حساس» خو گرفته‌اند. ایران به اعتقاد برخی مدت‌هاست که در مقطع حساسی قرار دارد که گویا خیال تمام شدن هم ندارد.با این حال تعبیر حساسیت زمانه – فارغ از درستی یا نادرستی…

ادامه ...