وبگردی

نکوداشت زندگى،نکوداشت انسانیت

ارجمندترین معنى احترام به زندگى و نکو داشت آن تلاشى صادقانه، گسترده و بى وقفه در جهت بهبود و ارتقاء آن است ! برخى ازپدران مابیش ازنیم قرن پیش وقتى ما را براى ادامه تحصیل راهى تهران مى‌کردند و شاهد موفقیت‌هاى…

ادامه ...