وبگردی

تقابل توطئه ها جایگزین رقابت سیاسی

نسترن فراهانی مدت زمان طولانی است در فضای سیاسی کشور رقابت وجود ندارد، بلکه بسیاری افراد تنها اسم رقابت سیاسی را یدک می‌کشند. رفتارهای جهش دار، تنش‌آمیز و جبهه دار آن هم به طور افراطی باعث شده فضای سیاسی…

ادامه ...