وبگردی

سالن‌های نوستالژیک چگونه برابر پردیس های سینمایی رقابت می کنند؟

سینما علیه سینماسعید طاهریاز سینماهای لاله‌زار که تقریبا همه می‌دانند تنها چهار دیوار از آن‌ها باقی مانده - چهاردیواری که به عنوان انبار همچنان روی پا مانده است - و یک سردر پر از پوسترهایی که روی هم دیگر…

ادامه ...