وبگردی

چالش های بانک های واقعا اسلامی

مهشید خیزاننحوه بانکداری در ایران، یکی از پرچالش‌ترین موضوعات اقتصادی است که همواره میان مردم و کارشناسان اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. در سال 62 قوانین بانکداری اسلامی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون…

ادامه ...