وبگردی

چالش‌های صدور حکم زیر فشار افکار عمومی

شهروند حقوقی| مرگ دخترك هشت ماهه در گرماي طاقت‌فرساي تيرماه داغي بود بر قلب هميشه زخمي جامعه‌اي كه از انواع آسيب‌هاي اجتماعي در عذاب است. اين روزها كه دادگاه رسيدگي به پرونده مرگ بنيتا در…

ادامه ...