وبگردی

ديداردو روحاني ‌اصلاحات

عبدالله نوري به عيادت علي اكبر محتشمي پور رفت / مجتبي حسيني دو روحاني؛ «عبدالله نوري و علي‌اكبر محتشمي‌پور» بازهم به هم رسيدند اما نه چون هميشه در كوچه پس‌كوچه‌هاي سياست كه در بيمارستان آراد تهران. جايي كه نوري به…

ادامه ...