وبگردی

به بانوان اعتماد كنيم

زهرا صدراعظم نوري عضو شوراي اسلامي شهر تهران / حدود يكماه از انتخاب وزرا و مديران ارشد دستگاه‌ها و نهادها مي‌گذرد ولي با اين حال و با وجود تمام وعده‌هايي كه براي انتخاب و استفاده از زنان در پست‌هاي مديريتي داده شد، باز هم شاهد هستيم…

ادامه ...