وبگردی

رهبری در امور حصردخالت نداشتند و ندارند

گروه سياسي جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه، از چگونگي تصميم‌گيري براي حصر معترضان به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 گفت؛ از پيشنهادي كه از سوي رييس‌ قوه‌قضاييه مطرح شد و در جلسه…

ادامه ...