وبگردی

اعتبارات اختصاصي براي بيمه درمان اعتياد

اعتماد وزير تعاون در گفت‌وگو با «اعتماد» از پروتكل جديد اجراي بيمه درمان اعتياد و اجراي اعتبارات اختصاصي خبر داد. علي ربيعي روز گذشته در حاشيه يازدهمين كنگره بين‌المللي دانش اعتياد…

ادامه ...