وبگردی

قدرت در چنگال تكنولوژي

عاطفه شمس كتاب «قدرت ارتباطات» نوشته مانوئل كاستلز، استاد كرسي علوم ارتباطات دانشگاه كاليفرنياي جنوبي توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و طي دو نوبت در سال‌هاي 1393 و 1396 با…

ادامه ...