وبگردی

نوبت زنان و اقليت‌ها

شرق: «به دنبال آن هستيم و تلاش مي‌کنيم که اگر بتوانيم، استاندار زن هم داشته باشيم». اين جوابي است كه وزير کشور روز گذشته و بعد از اينکه در جلسه دولت، هفت مرد به عنوان استاندار انتخاب شدند،…

ادامه ...