وبگردی

مردم خشمگين

مهرداد عربستاني* / روزانه ممکن است با آمار و ارقام متعددي روبه‌رو شويم؛ ولي يکي از آنها سخت توجه نگارنده را به خود جلب کرد. بر اساس گزارش گالوپ درباره هيجانات در سطح جهان در سال 2014، ايرانيان در کنار همسايگان عراقي‌شان…

ادامه ...