وبگردی

راهکار به جاي ترسيدن

عبدالحسين طوطيايي-پژوهشگر کشاورزي / «نائومي کلاين»،  نويسنده، فيلم‌ساز و فعال سياسي کانادايي، در دو دهه اخير به عنوان کنشگر در بحران زيست‌محيطي و تغييرات اقليمي جهاني شهرت بالايي يافته است. او در آخرين کتاب خود…

ادامه ...