وبگردی

حرکت برای زندگی

ویدا مرزبان- مسئول بخش فیزیوتراپی کانون هموفیلی ایران / فیزیوتراپی به معنی دمیدن روح تازه در جسم بیمار و برگرداندن زندگی و استقلال به فرد و جامعه است. فیزیوتراپیست با قدرت دستان و ذهن خود و با ارزیابی‌هایی که از هر بیمار انجام می‌دهد، برنامه درمانی…

ادامه ...