رکنا

دستگیری دزد کابل های برق با شلیک پلیس آبادان

رکنا: سارق کابل های برق آبادان زمانیکه همدستش از دست پلیس گریخت برای فرار از دست ماموران با چاقو به سمت ماموران حمله کرد که هدف گلوله پلیس قرار گرفت.

ادامه ...