عصر خودرو

سیکل واردات خودرو در پنج ماه

عصر خودرو- توقف ثبت سفارش واردات خودرو هرچند شائبه کاهش واردات در ماههای نخست سال جاری به کشور را قوت بخشید، ‌اما آمار وادرات خودرو در پنج ماه منتهی به مردادماه سال جاری از تاثیر معکوس قوانین جدید بر واردات خودرو حکایت دارد.

ادامه ...