خبر آنلاین

تندگویان معاون جدید ساماندهى امور جوانان، وزارت ورزش و جوانان شد

مسعود سلطانى فر در حکمى محمد مهدى تندگویان را به عنوان معاون جدید ساماندهى امور جوانان منصوب کرد.

ادامه ...