رکنا

این مرد با 120 زن عقدی، رکورد دار است +عکس

رکنا: مرد تایلندی در حالیکه ازدواج با چند زن در کشورش ممنوع است به تازگی از 120 زن رسمی خود رونمایی کرد.

ادامه ...