55 آنلاین

دو مانع جذب سرمایه‌گذاران

فعالان بخش‌خصوصی بار دیگر از یک موسسه بین‌المللی دعوت کردند تا درمورد چگونگی جذب سرمایه خارجی از مشاوره آنها استفاده کنند.

ادامه ...