سیمرغ

فداکاری زیبا و تحسین برانگیز لیلا حاتمی برای فریماه فرجامی

فریماه فرجامی بازیگر محبوب و پرکاری در دهه 60 بود و به علت بیماری سال‌ها خانه نشین شد. رفته رفته…

ادامه ...