رکنا

آخرین وضعیت اساتید در سقوط خونین آسانسور دانشگاه شریف

رکنا: رئیس دانشگاه صنعتی شریف آخرین وضعیت اساتید مصدوم سانحه سقوط آسانسور این دانشگاه را تشریح کرد.

ادامه ...