رکنا

مرگ مرد آدمخوار هنگام خوردن یک زن + عکس مرد آدمخوار

رکنا: نیروهای پلیس در آفریقای جنوبی یک آدمخوار را هنگامی که مشغول خوردن گوشت یک زن بود، از پای در آوردند.

ادامه ...