شفقنا

زندگی در حاشیه خیابان در گزارش مصور شفقنا زندگی/ ۱

شفقنا زندگی- حسین شهلایی: دندان درد سختی به سراغم می آید. همه پیشنهاد رفتن نزد دندانپزشک را مطرح می کنند . اما من که فقط به رفع آنی درد می اندیشم انواع قرص مسکن را امتحان می کنم. بعد از ساعتی کمی آرام می شوم. سستی و آرامش حاصل از مصرف چند داروی آرامبخش ، تمامی درد را از بین می برد. در...

ادامه ...